Dentysta Krakow
Uslugi dentystyczne w krakowie – stomatolog

Zestaw stroików Struyckena

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

Aby pomiar straty słuchu wykonany z ich użyciem był ścisły, musi być znany dekrement dla każdej używanej do pomiaru częstości (patrz niżej – stroiki Struyckena). Pomiar dekrementu może przeprowadzić każdy Zakład Fizyki, nastawiony na badania akustyczne. Zestaw stroików Struyckena składający się z ó stroików (250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000 Hz), które mają znormalizowane uderzenie początkowe, stałą odległość stroika od ucha badanego i dla których oznaczony został dekrement (w db na sekundę) przedstawia dobre narzędzie do badania przewodnictwa powietrznego w zakresie częstości od 250 – 4000 Hz dla niższych stopni niedosłuchu (ryc. 53). Po zmierzeniu czasu słyszenia stroika uchem chorego i odjęcie tego czasu od czasu słyszenia go przez ucho prawidłowe (czas ten jest wypisany na każdym stroiku) mnożymy różnicę przez dekrement i otrzymujemy stratę w decybelach dla danej częstości. Możemy dla każdego czasu słyszenia każdego stroika odczytać stratę słuchu wyrażoną w procentach pola słyszalności. [podobne: aparat słuchowy refundacja, test nietolerancji pokarmowej, laryngolog po angielsku ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: aparat słuchowy refundacja laryngolog po angielsku test nietolerancji pokarmowej