Dentysta Krakow
Uslugi dentystyczne w krakowie – stomatolog

Wtórne zakazenie

Posted in Uncategorized  by admin
September 21st, 2018

W obrazie radiologicznym dają one drobnoplamisty rozsiew ograniczony do pewnego odcinka płuc lub zlewające się skupienia cieni często z wyjaśnieniami. Te obrazy są łudząco podobne do nacieków wczesnych i wielką zasługą Dufourta jest wyodrębnienie ich i powiązanie z okresem po pierwotnym. Wtórne zakażenie powstaje więc na drodze oskrzelowej z pierwotnego ogniska przedostając się do ścianki oskrzela i przez przebicie jej przez mikroprzetokę do światła oskrzela zostaje aspirowana. Musi więc nastąpić obostrzenie procesu w ognisku pierwotnym z przejściem sprawy na ścianę oskrzela. Według Abrikosotoa ponowne zakażenie może powstać, nawet gdy ognisko pierwotne nie przylega bezpośrednio do oskrzela. Może ono znajdować się w pewnej odległości od oskrzela. W tych przypadkach laseczniki gruźlicze przedostają się do oskrzela drogą naczyń chłonnych. Początkowo sprawa gruźlicza może występować w przestrzeni okołooskrzelowej w okołooskrzelowych węzłach chłonnych. [podobne: ezofagoskopia, szpik kostny dawca, ośrodek leczenia uzależnień nfz ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ezofagoskopia ośrodek leczenia uzależnień nfz szpik kostny dawca