Dentysta Krakow
Uslugi dentystyczne w krakowie – stomatolog

Posts Tagged ‘tortissima’

Próba Webera

Posted in Uncategorized  by admin
May 29th, 2019

Jedna z prób wyjaśnienia tego zjawiska zwraca uwagę na fakt istnienia u chorego ze schorzeniem w narządzie przewodzącym przeszkody w uchu środkowym lub zewnętrznym dla wydostania się na zewnątrz części f,l dźwiękowych doprowadzonych do narządu słuchowego drogą kości czaszki; występuje jakoby większe nagromadzenie energii dźwiękowej w uchu chorym w przeciwieństwie do ucha zdrowego. Zbaczanie w stronę ucha lepiej słyszącego w przypadku zaburzenia percepcji teoria ta tłumaczy większą pobudliwością ucha lepiej słyszącego aniżeli ucha o zmianach w narządzie percepującym. Zbaczanie łatwo wywołać doświadczalnie u osób z prawidłowym słuchem, zatykając ucho palcem i stawiając drgający stroik na czole. Ton stroika będzie słyszany wówczas w uchu zatkanym. Próba Webera nie zastosowana łącznie z innymi próbami słuchowymi może prowadzić do błędów diagnostycznych, ponieważ zbaczanie tonu występuje u 1/5 osób o prawidłowym słuchu (Kompaniejec). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tortissima’

Próba Webera

Posted in Uncategorized  by admin
May 29th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tortissima’

Próba Webera

Posted in Uncategorized  by admin
May 29th, 2019

W przypadku prawidłowej ruchomości strzemiączka badany poda, że z chwilą zwiększenia ciśnienia w uchu ton stroika traci na natężeniu lub zanika zupełnie. W przypadku zaburzeń ruchomości kosteczek słuchowych zwiększanie ciśnienia w uchu nie zmienia natężenia percepowanego tonu. Próbę Gellego w pierwszym przypadku określamy jako Gelle dodatni lub Gelle fizjologiczny, w przypadku drugim-jako Gelle ujemny lub Gelle patologiczny. Leuienjisz wykonuje próbę Gellego z użyciem audiometru, doprowadzając wężem gumowym do przewodu słuchowego zewnętrznego ton z audiometru i zmieniając ciśnienie powietrza wewnątrz węża szczelnie założonego do ucha. Posługiwanie się przyrządami mierzącymi ciśnienie w przewodzie słuchowym zewnętrznym i natężenie tonu z audiometru czyni próbę Gellego próbą ilościową. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tortissima’

Próba Webera

Posted in Uncategorized  by admin
May 29th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tortissima’

Próba Webera

Posted in Uncategorized  by admin
May 29th, 2019

Operacja jest wskazana w następujących przypadkach: 1. W razie istnienia licznych przetok, a więc zakażenia mieszanego ze względu na niebezpieczeństwo skrobiawicy. Cięciem, które biegnie od kolca kości biodrowej tylnego górnego do krętarza większego, odsłaniamy staw po rozszczepieniu włókien mięśnia pośladkowego wielkiego i wycinamy główkę kości udowej. Operacja ta usuwa główne ognisko i zapewnia dobry odpływ wydzieliny; po operacji nakładamy duży gips biodrowy z okienkiem. 2. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tortissima’

Próba Webera

Posted in Uncategorized  by admin
May 29th, 2019

POTRZEBA ZMIAN I WRAŻEŃ. Każde nowe doznanie, świeże postawienie problemu, nieznana scena, niezrozumiała sytuacja, nowy aktor wkraczający w nasze życie czy choćby sprzeczność nowych informacji z dawnymi, dotychczasowego wyobrażenia z nowym obrazem aktywizują poznawanie, prowokują myślenie. Może atrakcyjność zagadek i tajemnic małych i wielkich polega na tym, że są wyzwaniem rzuconym potrzebie poznawczej, obietnicą przyjemności przetwarzania obcego na przyswojone? Może odrzucająca właściwość banałów i powtórzeń, wyświechtanych powiedzonek i pospolitych uwag pochodzi stąd, że zarażają martwicą? Zdarzało mi się nie zaczynać rozmowy z piękną dziewczyną, gdyż obawiałem się, że pryśnie czar jej nieznanej jedyności, czar istniejący tylko dla obcych i zakochanych, że gdy się odezwie, już nie będę podziwiać osobliwego jej profilu, niespotykanego pochylenia głowy i ruchu, jakim odgarnia włosy, bo moje uszy wypełnią się zdartą pły tą myśli, przebojem wyskakującym za naciśnięciem guzika . . . Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tortissima’

Próba Webera

Posted in Uncategorized  by admin
May 29th, 2019

Kto nie jest pewny ożywiającej właściwości nowych bodźców, niech sobie przypomni, jak nie straszone i nerwowo zdrowe dzieci witają nowe. Nowy przedmiot, nowe słowa, zaskakująca (ale niezbyt duża) zmiana sytuacji potrafi wprawić je w zachwyt. Wśród dorosłych obserwujemy podobne, tylko mniej żywe, a za to bardziej różnicujące, reakcje. Mała dziewczynka nieraz skacze i piszczy na widok nowych zabawek, duża kobieta tylko głośniej mówi na widok nowych sukienek. Chłopcy polecą na sąsiednią ulicę, gdy usłyszą, że stoi tam nowy model fiata albo Szkot w spódnicy, a dorośli mężczyźni różnie: jeden pojedzie na pustynię Gobi, bo dowiedział się, że można tam znaleźć jajko tyrozaurusa (też nowość!), drugi wybierze się do teatru zobaczyć sztukę jakiej jeszcze nie było, trzeci będzie niesłychanie podniecony rewolucyjną zmianą w sposobie zawieszenia podwozia, czwarty naprawdę żyje, gdy ogląda co dzień nowy krajobraz czy nowe miasto. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tortissima’

Próba Webera

Posted in Uncategorized  by admin
May 29th, 2019

Oto dlaczego wcale nieobojętny jest nam stopień ciekawości świata u członków społeczeństwa. Wszak jest to pierwszy i nieodzowny szczebel do pojmowania, do wiedzy oraz aktywnego i rozumnego udziału w wydarzeniach życia. Nieprzypadkowo Marks mówi o ignorancji jako o demonicznej sile, która spowodowała mnóstwo nieszczęść. Kiedy spotykałem się z Nielsem Bohrem, z wieloma innymi wybitnymi naukowcami, zawsze rzucała mi się w oczy bezsilność czasu, nie mogącego zrobić z nich zgrzybiałych starców. Albert Einstein – największy fizyk wszystkich epok i narodów – nie został nigdy wykładowcą przypuszczalnie z tego powodu, że. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tortissima’

Próba Webera

Posted in Uncategorized  by admin
May 29th, 2019

Wystawy wzornictwa cieszą się dużym powodzeniem. W Pruszkowie można obejrzeć prawdziwy salon piękności obrabiarek. Okazuje się, że wartość postępu polega nie tylko na tym, że nasze maszyny do szycia są poręczniejsze, precyzyjniejsze i szybsze niż maszyny naszych babek, ale i na tym, że tamte były brzydkie, a nasze są ładne. Praca, której musi towarzyszyć brud, hałas i ohyda, już niedługo będzie należeć do przeszłości. Psycholodzy i socjolodzy dowodzą, że wygląd otoczenia wpływa na jakość produkcji, ale przecież chodzi nam nie tylko o produkt, dbamy także i o proces. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tortissima’

Próba Webera

Posted in Uncategorized  by admin
May 29th, 2019

Myśli, uczucia i czyny. I siebie samych pojąć nam trudno więc znowu z tej samej racji nad swoją rolą choćby obłudną Jesteśmy wciąż w admiracji. Ale nie idźmy za daleko, nie odmawiajmy sobie zdolności do samokrytyki. Ja pierwszy, choć przekonany o swoich podstawowych cnotach, np. o odwadze – miarkowanej rozsądkiem i o tolerancji – w granicach cierpliwości – doskonale też widzę swoje wady: nie mam pamięci do dat i śmieszy mnie powaga głupców . Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries