Dentysta Krakow
Uslugi dentystyczne w krakowie – stomatolog

Próba Schwabacha

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

U starszych dzieci i u osób mało inteligentnych zwłaszcza tych, które od dłuższego czasu nie słyszą jednym uchem, trzeba próbę Webera powtarzać kilkakrotnie, ponieważ badani nie łatwo decydują się na podanie zbaczania w uchu o gorszym słuchu w przypadkach zaburzenia przewodnictwa. Tak samo mało wprawni symulanci nie podają zbaczania tonu w stronę ucha, na którego niedosłuch się żalą. A jeżeli zbacza ton w uchu z zaburzeniem przewodnictwa, to często przeczą zbaczaniu w momencie zatkania dodatkowego tego ucha, w którym przed chwilą podawali zboczenie. Próba Schwabacha (albo próba przewodnictwa kostnego) służy do określenia czasu percepcji tonu przez ucho badane drogą kostną. Do próby tej używa się stroików tej samej częstości co i do próby Webera, należy jednak uważać, aby stroiki, którymi mamy zbadać przewodnictwo kostne, nie mogły byt słyszalne drogą powietrzną z odległości, w jakiej znajdują się od ucha w czasie przystawiania ich do kości czaszki . O stanie przewodnictwa kostnego w uchu chorym najłatwiej jest przekonać się porównując je z czasem słyszenia drogą kostną przez ucho prawidłowe (najczęściej osoby badającej). Pobudzony stroik stawiamy na wyrostku sutkowym chorego i polecamy mu podać moment ustania wrażenia dźwiękowego. [więcej w: aparat słuchowy refundacja, laryngolog po angielsku, olejek z drzewa herbacianego trądzik ]

Tags: , ,

No Responses to “Próba Schwabacha”

  1. Marika Says:

    siedziałam w przeciągu i nabawiłam się zapalenia stawów biodrowych

  2. Suicide Jockey Says:

    Article marked with the noticed of: ortodoncja Kraków[...]

  3. Spider Fuji Says:

    Myślę, że warto się skonsultować z lekarzem czy nadal to polecają

Powiązane tematy z artykułem: aparat słuchowy refundacja laryngolog po angielsku olejek z drzewa herbacianego trądzik