Dentysta Krakow
Uslugi dentystyczne w krakowie – stomatolog

Apolipoproteina E, demencja i korowa depozycja białka -amyloidu ad 7

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Interesujące jest również to, że kilku nosicieli allelu .4 miało znaczne osadzenie w mózgu .-amyloidu, a mimo to nie miało otępienia. Nasze wyniki są zgodne z wcześniejszymi badaniami. Schmechel i in.18 oraz Rebeck i wsp.38 donoszą, że gęstość płytek kory mózgowej u pacjentów z chorobą Alzheimera jest związana z typem obecnego genotypu apolipoproteiny E4: najwyższa gęstość jest związana z genotypem .4 / .4, a następnie .3 / .4, a następnie przez .3 / .3. Istnieją sprzeczne dane dotyczące względnego powinowactwa wiązania in vitro izoform E3 i E4 apolipoproteiny dla peptydu .-amyloidu.22,39 Nie opisano podobnych doświadczeń z izoformą E2. Oprócz płytek amyloidowych, apolipoproteina E jest również osadzana w splątkach neurofibrylarnych, 19,20 kolejna cecha neuropatologiczna choroby Alzheimera. Read the rest of this entry »

No Comments »

Apolipoproteina E, demencja i korowa depozycja białka -amyloidu ad 6

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Najniższe wartości średnie stwierdzono u osób z genotypem apolipoproteiny E .2 / .2 lub .2 / .3, natomiast najwyższe wartości średnie były związane z genotypami .2 / .4, .3 / .4 i .4 / .4. Początkowe odkrycie związku pomiędzy allelem .4 i rodzinną chorobą Alzheimera o późnym początku3 zostało następnie potwierdzone w licznych badaniach dotyczących rodzinnych i niezwiązanych z chorobą przypadków choroby Alzheimera. Z wyjątkiem jednego z ostatnich badań35 badania miały konstrukcję kontroli przypadku, dzięki czemu dane są podatne na błędy wyboru. Nasze badanie obejmowało losowo wybraną populację starszą, miało charakter prospektywny i obejmowało badanie neuropatologiczne każdego pacjenta. Ważnym ograniczeniem naszego projektu badawczego jest to, że wiek badanych (> 85 lat) był stosunkowo wysoki. Read the rest of this entry »

No Comments »

Dentysta estetyczny – kto to?

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

Read the rest of this entry »

Comments Off

Jak wybrać dobrego stomatologa?

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

ten3[1]Wizyta w gabinecie stomatologicznym stresuje większość z nas. Dlatego tak ważne jest zachowanie i podejście stomatologa do pacjenta. Musi on zachowywać się tak, aby czuli się dobrze i bezpiecznie na fotelu dentystycznym. Składa się na to wiele czynników: spokojny głos, opanowanie, indywidualne podejście do pacjenta i jego problemu. Ważny jest również wygląd zewnętrzny stomatologa. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »