Dentysta Krakow
Uslugi dentystyczne w krakowie – stomatolog

Mówimy wtedy, ze Rinne jest ujemny.

Posted in Uncategorized  by admin
September 25th, 2018

U osoby z prawidłowym narządem słuchowym warunki przewodzenia drgań do ucha wewnętrznego przez kości czaszki i kosteczki słuchowe są gorsze aniżeli drogą powietrzną z użyciem również mechanizmu ucha środkowego. Stroik, przystawiony do wyrostka sutkowego i słyszany przez pewien czas drogą kostną w chwili ustania wrażenia dźwiękowego, zdejmujemy z wyrostka sutkowego i bez dodatkowego pobudzenia zbliżamy do przewodu słuchowego zewnętrznego w ten sposób jak podczas badania przewodnictwa powietrznego. W tych warunkach ucho zdrowe słyszy ton w dalszym ciągu jeszcze przez pewną liczbę sekund. Taki wynik próby Rinnego oznaczamy jako normalny Rinne dodatni. Przy przeszkodzie w przewodzeniu wynik jest odwrotny: drgania podstawy stroika są dłużej słyszane z wyrostka sutkowego aniżeli drgania ramion stroika drogą powietrzną (w chwili ustania wrażenia drogą kostną zdejmujemy stroik z wyrostka sutkowego i zbliżamy ramię stroika do przewodu słuchowego zewnętrznego – chory jednak już nie słyszy tonu stroika). Mówimy wtedy, że Rinne jest ujemny. [przypisy: próba webera, usuwanie ósemek kraków, badanie anty tpo cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: badanie anty tpo cena próba webera usuwanie ósemek kraków