Dentysta Krakow
Uslugi dentystyczne w krakowie – stomatolog

Mechanizm wentylowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 21st, 2018

Twory te są twardawe, umiejscowione na bladej, niezapalnej błonie śluzowej i mogą zamykać całkowicie światło oskrzela. Są to zmiany wytwórcze powstałe w miejscu uszkodzenia oskrzela. Rozpoznanie tych wszystkich zmian w oskrzelach ma doniosłe znaczenie dla dalszego przebiegu sprawy gruźliczej, ponieważ zmiany te wpływają na szerzenie się procesu gruźliczego drogą oskrzelową. Poza tym są one przyczyną zaburzeń drożności oskrzelowych i zależnie od rozmiaru powodują niedodmę z następową. marskością albo rozedmę obturacyjną. Mechanizm wentylowy doprowadzający do powstania rozedmy obturacyjnej ma specjalne znaczenie w przypadkach gruźlicy jamistej u dzieci, ponieważ prowadzi do powstania jam nadymanych, które przed erą bronchoskopii i streptomycyny były najcięższym powikłaniem gruźlicy płuc najpoważniejszym problemem dla fizjologa, Wskazania do bronchoskopii w gruźlicy oskrzeli i płuc [więcej w: ezofagoskopia, angiografia oka cena, usuwanie ósemek kraków ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: angiografia oka cena ezofagoskopia usuwanie ósemek kraków