Dentysta Krakow
Uslugi dentystyczne w krakowie – stomatolog

Genomowe i epigenomiczne krajobrazy dorosłych z ostrą białaczką szpikową AD 2

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Z tego powodu ostatnie badania koncentrowały się na tworzeniu nowych biomarkerów w celu lepszej klasyfikacji ryzyka pośredniego .8,15,16 Nowsze algorytmy klasyfikacji włączają FLT3, NPM1, CEBPA i KIT do standardowych testów opieki. Jeszcze niedawno testy wykazały, że mutacje w nowo odkrytych genach AML (np. DNMT3A, IDH1 / 2 i TET2) mogą również dostarczać informacji prognostycznych dla niektórych pacjentów z profilem średniego ryzyka. 8, 16 Nigdzie z obecnych Schematy klasyfikacji są całkowicie dokładne, co sugeruje, że do lepszego klasyfikowania ryzyka i, w ostateczności, lepszego podejścia do terapii wymagane będzie pełniejsze zrozumienie genetycznych i epigenetycznych zmian, które są istotne dla patogenezy AML. Metody
Pacjenci
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka 200 pacjentów. Wybraliśmy próbki od 200 osób dorosłych z AML de novo do reprezentowania głównych morfologicznych i cytogenetycznych podtypów AML .8,15,16 Charakterystyka tych pacjentów została w pełni opisana w Tabeli oraz w Tabelach S1 i S2, Ryc. S1, oraz sekcja Materiał w dodatku uzupełniającym, dostępna wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Film opisujący AML i niniejsze badanie dostępny jest również pod adresem.
Platformy analityczne
Przeprowadziliśmy sekwencjonowanie całego genomu guza pierwotnego i dobrano prawidłowe próbki skóry od 50 pacjentów (dane z 24 z tych pacjentów opisano wcześniej17) i wychwycono i sekwencjonowanie egzomu dla kolejnych 150 par próbek guza i skóry AML (patrz tabela S3 w Dodatek uzupełniający dla danych pokrycia dla 200 próbek).
Wszystkich 200 pacjentów, którzy zostali wybrani do tego badania, zostało zapisanych w jednokrajowym protokole bankowości tkankowej zatwierdzonym przez komitet nauk humanistycznych na Uniwersytecie Waszyngtońskim. Pisemną świadomą zgodę na sekwencjonowanie całego genomu uzyskano od wszystkich uczestników badania.
Próbki, które zostały zaksięgowane między listopadem 2001 a marcem 2010, zostały wybrane z zestawu ponad 400 próbek, aby odzwierciedlić rzeczywistą dystrybucję podtypów. Przykładowe kwestie dotyczące inwentaryzacji i jakości również musiały zostać uwzględnione w procesie selekcji, ponieważ próbki analizowano na kilku różnych platformach. Zidentyfikowaliśmy kandydujące warianty somatyczne za pomocą kilku algorytmów (patrz sekcja Metody w dodatkowym dodatku), a wszystkie warianty dla 200 próbek zostały zweryfikowane przy użyciu metod opartych na wychwycie hybrydyzacyjnym i głębokim sekwencjonowaniu cyfrowym.18 Przeprowadziliśmy profilowanie ekspresji RNA na platformie Affymetrix U133 Plus 2 dla 197 próbek, sekwencjonowanie RNA dla 179 próbek, sekwencjonowanie mikroRNA (miRNA) dla 194 próbek, profilowanie Illumina Infinium HumanMethylation450 BeadChip dla 192 próbek i Affymetrix SNP Array 6.0 dla próbek nowotworu i zdrowej skóry ze wszystkich 200 pacjenci
[hasła pokrewne: tortissima, dentysta kościerzyna, balsam szostakowskiego do picia ]

Tags: , ,

No Responses to “Genomowe i epigenomiczne krajobrazy dorosłych z ostrą białaczką szpikową AD 2”

 1. Victoria Says:

  Wątrobę należy trenować, jak każdy inny narząd.

 2. Leonard Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu psi dermatolog warszawa[...]

 3. The Happy Jock Says:

  Prośbę o podanie nazwy ziół

 4. Kornelia Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: alkoholizm[...]

 5. Konrad Says:

  Co sądzicie o takich zabiegach poza granicami kraju?

 6. Oliwia Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: dentysta gliwice[...]

 7. Bruno Says:

  Czy zdjęcia płodu na USG 4D są faktycznie tak dokładne

Powiązane tematy z artykułem: balsam szostakowskiego do picia dentysta kościerzyna tortissima