Dentysta Krakow
Uslugi dentystyczne w krakowie – stomatolog

Genomowe i epigenomiczne krajobrazy dorosłych z ostrą białaczką szpikową AD 13

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2018

Ponadto występowanie razem mutacji NPM1, DNMT3A i FLT3 było silnie związane ze specyficznymi sygnaturami ekspresji dla mRNA i miRNA. Dane te sugerują, że ta kombinacja mutacji u pacjentów z AML o pośrednim ryzyku może identyfikować podtyp AML o unikalnych cechach epigenetycznych. Nasza analiza wzorców metylacji potwierdza wcześniejsze doniesienia o oznakach metylacji na wyspach CpG dla fuzji wiązań transkrypcyjnych i mutacji IDH1 / 2 4, 47, ale zaskakująco ujawniły, że najsilniejsze sygnatury metylacji występują w rzadkich regionach CpG w genomie. Chociaż znaczenie tego odkrycia nie jest jeszcze jasne, rozpowszechnione i zmienne straty metylacji w tych regionach są zgodne z obserwacjami z analiz guzów nabłonkowych48 i wspierają pogląd, że wzorce metylacji w ciałach genowych i regionach międzygenowych są ważne dla regulacji genu wyrażenie.49 Ten zestaw danych będzie dostępny w celu zapewnienia ram dla przyszłych badań dotyczących klasyfikacji molekularnej pacjentów z AML. Identyfikacja wielu potencjalnie ważnych związków między wielokrotnie zmutowanymi genami i ścieżkami AML zapewnia kompleksową podstawę do zrozumienia genetycznych reguł patogenezy.
Warstwy wariantów
Warianty somatyczne zidentyfikowane podczas sekwencjonowania całego genomu i inne analizy sekwencjonowania na dużą skalę są często klasyfikowane zgodnie z ich prawdopodobnym wpływem na funkcję biologiczną. W tym badaniu warianty somatyczne podzielono na cztery poziomy.
Poziom 1: Zmiany w regionach kodujących aminokwasy w adnotowanych eksonach, konsensusowych regionach miejsca składania i genach RNA (w tym mikroRNA).
Poziom 2: Zmiany w wysoce konserwatywnych regionach genomu lub regionach o potencjale regulacyjnym.
Poziom 3: Zmiany w nieodczytywalnej części genomu, które nie spełniają kryteriów dla poziomu 2.
Poziom 4: Zmiany w pozostałej części genomu.
[hasła pokrewne: angiografia oka cena, lekarz rodzinny poznań, nfz rzeszów sanatoria kolejka ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: angiografia oka cena lekarz rodzinny poznań nfz rzeszów sanatoria kolejka