Dentysta Krakow
Uslugi dentystyczne w krakowie – stomatolog

Genomowe i epigenomiczne krajobrazy dorosłych z ostrą białaczką szpikową AD 13

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Ponadto występowanie razem mutacji NPM1, DNMT3A i FLT3 było silnie związane ze specyficznymi sygnaturami ekspresji dla mRNA i miRNA. Dane te sugerują, że ta kombinacja mutacji u pacjentów z AML o pośrednim ryzyku może identyfikować podtyp AML o unikalnych cechach epigenetycznych. Nasza analiza wzorców metylacji potwierdza wcześniejsze doniesienia o oznakach metylacji na wyspach CpG dla fuzji wiązań transkrypcyjnych i mutacji IDH1 / 2 4, 47, ale zaskakująco ujawniły, że najsilniejsze sygnatury metylacji występują w rzadkich regionach CpG w genomie. Chociaż znaczenie tego odkrycia nie jest jeszcze jasne, rozpowszechnione i zmienne straty metylacji w tych regionach są zgodne z obserwacjami z analiz guzów nabłonkowych48 i wspierają pogląd, że wzorce metylacji w ciałach genowych i regionach międzygenowych są ważne dla regulacji genu wyrażenie.49 Ten zestaw danych będzie dostępny w celu zapewnienia ram dla przyszłych badań dotyczących klasyfikacji molekularnej pacjentów z AML. Identyfikacja wielu potencjalnie ważnych związków między wielokrotnie zmutowanymi genami i ścieżkami AML zapewnia kompleksową podstawę do zrozumienia genetycznych reguł patogenezy.
Warstwy wariantów
Warianty somatyczne zidentyfikowane podczas sekwencjonowania całego genomu i inne analizy sekwencjonowania na dużą skalę są często klasyfikowane zgodnie z ich prawdopodobnym wpływem na funkcję biologiczną. W tym badaniu warianty somatyczne podzielono na cztery poziomy.
Poziom 1: Zmiany w regionach kodujących aminokwasy w adnotowanych eksonach, konsensusowych regionach miejsca składania i genach RNA (w tym mikroRNA).
Poziom 2: Zmiany w wysoce konserwatywnych regionach genomu lub regionach o potencjale regulacyjnym.
Poziom 3: Zmiany w nieodczytywalnej części genomu, które nie spełniają kryteriów dla poziomu 2.
Poziom 4: Zmiany w pozostałej części genomu.
[hasła pokrewne: balsam szostakowskiego do picia, mądeltrans, nfz rzeszów sanatoria kolejka ]

Tags: , ,

No Responses to “Genomowe i epigenomiczne krajobrazy dorosłych z ostrą białaczką szpikową AD 13”

 1. Midnight Rambler Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Astma w ciąży[...]

 2. Old Regret Says:

  jest tam selen , omega 3, witamina D, cynk, kwas foliowy

 3. Ewa Says:

  [..] Cytowany fragment: gabinet ortodontyczny[...]

 4. Ryszard Says:

  Tabletki łyka tylko po ich spożyciu

Powiązane tematy z artykułem: balsam szostakowskiego do picia mądeltrans nfz rzeszów sanatoria kolejka