Dentysta Krakow
Uslugi dentystyczne w krakowie – stomatolog

Genomowe i epigenomiczne krajobrazy dorosłych z ostrą białaczką szpikową AD 11

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Wyspy i brzegi CpG są oznaczone, odpowiednio, w ciemnozielonym i jasnozielonym, w przestrzeni pomiędzy normalnym i AML. Gęstość CpG obliczono jako stosunek obserwowanych do oczekiwanych dinukleotydów CG w oknie o długości 3 kb, jak opisał Saxonov i wsp.36. 1000 najbardziej zmiennych loci spośród tych mieszczących się w górnych i dolnych 5% według gęstości CpG wykreślono w Panele A i B, odpowiednio. Profile ryzyka cytogenicznego są pokazane na dole wykresu. Nie nadzorowana analiza zmian w metylacji DNA ujawniła znaczące różnice między podgrupami próbek, szczególnie w rzadkich regionach genomu CpG (Figura 5) .36 Próbki z mutacjami IDH1 i IDH2 wykazały znaczne przyrosty metylacji względem komórek CD34 + CD38 otrzymanych z zdrowych dawców (tabela S14 w dodatkowym dodatku), podczas gdy niektóre próbki z fuzjami MLL lub współwystępującymi mutacjami NPM1, DNMT3A i FLT3 były związane z rozległą utratą metylacji DNA, w porównaniu z normalnymi komórkami CD34 + CD38-. Specyficzne wzorce różnicowania i rozróżniania metylacji próbek z mutacjami CEBPA, a także próbki z fuzjami PML-RARA, RUNX1-RUNX1T1 lub MYH11-CBFB. Znaczące zmiany w metylacji DNA zidentyfikowano w próbkach AML na 160,519 loci CpG (42% badanych miejsc), 67% skutkowało wzrostem metylacji, a 33% skutkowało utratą (patrz sekcja Metody i Tabela S15 w dodatkowym dodatku ). Próbki z potrójnymi mutacjami w NPM1, DNMT3A i FLT3 wykazały straty metylacji przy 328 z 382 różnicowo metylowanych regionów większych niż kb (86%), w porównaniu z komórkami CD34 + CD38- od zdrowych dawców. Chociaż dotyczy to zarówno regionów międzygenowych, jak i genowych, około 71% tych zmian dotyczyło regionów kodujących (tabela S16 w dodatku uzupełniającym).
Oceniliśmy również zależności między ekspresją genów a metylacją DNA w parach typów danych poprzez identyfikację grup w jednym typie danych, które zostały wzbogacone w próbki z grupy w innym typie danych (Rys. S15A do S15E w Dodatkowym dodatku). Klastry zawierające próbki ostrej białaczki promielocytowej były silnie zgodne z metylacją mRNA, miRNA i CpG-DNA (rys. 5 i ryc. S15 w dodatkowym dodatku). W grupach mRNA 1, 2, 5 i 6 występowało preferencyjne powiązanie z jedną grupą sekwencyjną miRNA, co sugeruje, że między tymi grupami muszą istnieć powiązania regulacyjne (ryc. S15A w dodatkowym dodatku). Związki w grupach metylacyjnych DNA rzadkich w CpG były bardziej znaczące dla grup miRNA niż dla grup mRNA, sugerując istnienie wcześniej nierozpoznanych epigenetycznych ścieżek regulatorowych (Fig. Od S15B do S15E w Dodatku Uzupełniającym)
[hasła pokrewne: balsam szostakowskiego do picia, olejek z drzewa herbacianego trądzik, aparat słuchowy refundacja ]

Tags: , ,

No Responses to “Genomowe i epigenomiczne krajobrazy dorosłych z ostrą białaczką szpikową AD 11”

 1. Marianna Says:

  Nic nie piszą o potasie

 2. Remigiusz Says:

  [..] Cytowany fragment: sklep rehabilitacyjny[...]

 3. Karolina Says:

  Nic nie wnosi, nic nie wyjaśnia.

 4. Speedwell Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: archiwum dokumentów[...]

 5. Kill Switch Says:

  Dzięki opiece lekarza udaje mi się utrzymać dobry stan zdrowia

 6. Aleksandra Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do skóra[...]

 7. Nina Says:

  ona zawiera maslan sodu

Powiązane tematy z artykułem: aparat słuchowy refundacja balsam szostakowskiego do picia olejek z drzewa herbacianego trądzik