Dentysta Krakow
Uslugi dentystyczne w krakowie – stomatolog

Genomowe i epigenomiczne krajobrazy dorosłych z ostrą białaczką szpikową AD 10

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Skale kolorów dla obu map ciepła odzwierciedlają średnią znormalizowaną obfitość log2, z RPKM (odczytuje na kilobazę modelu egzonu na milion mapowanych odczytów) dla danych sekwencjonowania RNA i log2 RPM (odczytuje na milion) dla danych sekwencjonowania miRNA. Liczby słupków skali (-2,5 dla najmniej obfitych do 2,5 dla najbardziej obfitych) wskazują zakres średnich wartości średniej log2 w obszarach termicznych. Profile ryzyka cytogenicznego są pokazane na dole wykresu. Użyliśmy jednostronnych testów Fishera (skorygowanych do wielokrotnego testowania) w celu zidentyfikowania znaczących asocjacji (P <0,05) między określonym sekwencjonowaniem RNA i grupami sekwencyjnymi miRNA i współzmiennymi (Figura 4). Grupa 4 do sekwencjonowania RNA była związana z podtypem M1 (AML z minimalnym dojrzewaniem) w klasyfikacji francusko-amerykańsko-brytyjskiej (FAB) ostrych białaczek, grupa 3 z podtypem FAB M3 (ostra białaczka promielocytowa), grupa 5 z podtypem FAB M4 ( ostra białaczka mielomonocytowa) i grupę 7 z podtypem FAB podtyp M5 (ostra monoblastyczna lub monocytowa białaczka) (Figura 4A). Zgodność między grupami ekspresji genów i podtypami FAB była podobna do tej poprzednio opisanej dla danych z mikromacierzy30,31 i wykazała, że niektóre sygnatury ekspresji były silnie skorelowane z etapem różnicowania mieloidalnego próbki AML.
W przypadku danych sekwencjonowania miRNA, grupa 5 była związana z podtypem FAB M3, a grupy 2, 3 i 5 były związane odpowiednio z niekorzystnymi, pośrednimi i korzystnymi kategoriami ryzyka cytogenetycznego. Grupa 3 była silnie związana z mutacjami w NPM1, DNMT3A, FLT3 i genach kodujących kompleks kohezyny; miR-10a był wyrażany na wysokich poziomach w tej grupie, obserwacja zgodna z raportami korelującymi wysoką ekspresję miR-10a i mutacjami NPM1 32,33 (Figura 4B). Poziomy miR-424 były względnie niskie w tej grupie, czyniąc miR-424 drugim najbardziej dyskryminującym miRNA – obserwacją, która jest zgodna z ustaleniami z poprzedniego badania34. Dane potwierdziły również, że miR-196b, miR-130a, i let-7b były dyskryminujące w tej grupie.35 Dodatkowe porównania z opublikowanymi zestawami danych ekspresyjnych są podane w sekcji Materiały w Dodatkowym dodatku.
Analiza metylacji DNA
Rycina 5. Rycina 5. Bez nadzoru analiza metylacji DNA przy ekstremach gęstości CpG. Wartości metylacji DNA dla określonych reszt CpG przedstawiono jako proporcje, w zakresie od 0% (niemetylowany, w kolorze niebieskim) do 100% (całkowicie metylowany, w kolorze czerwonym), w przypadku nienadzorowanego grupowania gęstych regionów CpG w genomie (panel A) i regionów rzadkich CpG (panel B). Współzmienne są wyświetlane poniżej odpowiednich próbek. Dane dla komórek szpiku kostnego CD34 + CD38-, promielocytów, neutrofili i monocytów od trzech zdrowych ochotników są naniesione na lewo od danych dla 192 próbek AML w każdym panelu
[patrz też: admico, test nietolerancji pokarmowej, aparat słuchowy refundacja ]

Tags: , ,

No Responses to “Genomowe i epigenomiczne krajobrazy dorosłych z ostrą białaczką szpikową AD 10”

 1. Bugger Says:

  Elektrochirurgia w ogóle teraz jest bardzo szeroko stosowana

 2. Mr. Wholesome Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: soczewki[...]

 3. Marlena Says:

  Dreszcze bez gorączki

 4. Stefan Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: Zioła[...]

 5. Scrapper Says:

  Jak się ma zapalenie oskrzeli to trzeba leżeć cały czas w łóżku ?

 6. Accidental Genius Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu odchudzanie[...]

 7. Izabela Says:

  Ja tam swoje wiem

Powiązane tematy z artykułem: admico aparat słuchowy refundacja test nietolerancji pokarmowej