Dentysta Krakow
Uslugi dentystyczne w krakowie – stomatolog

Forma zespołu metabolicznego związanego z mutacjami w DYRK1B

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Analiza genetyczna odniosła sukces w identyfikacji przyczynowych mutacji dla poszczególnych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Sukces był bardziej ograniczony w mapowaniu genów podatności na klastry cech ryzyka sercowo-naczyniowego, takich jak te w zespole metabolicznym. Metody
Zidentyfikowaliśmy trzy duże rodziny z pokwitowaniem wczesną chorobą wieńcową, otyłością centralną, nadciśnieniem i cukrzycą. Do identyfikacji genu powodującego chorobę wykorzystaliśmy analizę sprzężeń i sekwencjonowanie całego egzomu.
Wyniki
Mutacja założycielska została zidentyfikowana w DYRK1B, zastępując cysteinę argininą w pozycji 102 w wysoce konserwatywnej domenie kinazopodobnej. Mutacja precyzyjnie kosegregowała z zespołem klinicznym u wszystkich członków rodziny dotkniętych chorobą i była nieobecna u członków rodziny, których nie dotyczyła, i niepowiązanych kontroli. Funkcjonalna charakterystyka genu choroby ujawniła, że niezmutowane białko kodowane przez DYRK1B hamuje szlaki sygnałowe SHH (sonic hedgehog) i Wnt iw konsekwencji zwiększa adipogenezę. Ponadto, DYRK1B promował ekspresję kluczowego enzymu glukoneogennego glukozo-6-fosfatazy. Allel R102C wykazywał aktywność wzmocnienia poprzez wzmacnianie tych efektów. Stwierdzono, że druga mutacja, zastępująca prolinę dla histydyny 90, kosegreguje z podobnym zespołem klinicznym w odrębnej etnicznie rodzinie.
Wnioski
Odkrycia te wskazują na rolę DYRK1B w adipogenezie i homeostazie glukozy oraz wiążą jej zmienioną funkcję z dziedziczną postacią zespołu metabolicznego. (Finansowane przez National Institutes of Health.)
Wprowadzenie
Choroba wieńcowa jest najczęstszą przyczyną śmierci kobiet i mężczyzn na całym świecie.1,2 Zespół wysoce dziedzicznych czynników ryzyka zwanych zespołem metabolicznym jest coraz częściej występującym czynnikiem predysponującym do choroby wieńcowej.3-5 Chociaż poczyniono znaczne postępy w identyfikacji przyczyn genetycznych poszczególnych czynników ryzyka, 6-11 nie są znane leżące u podstaw czynniki genetyczne, które jednoczą ich związek w zespole metabolicznym. Wcześniej wykazaliśmy w rodzinie o ekstremalnych genotypach, że mutacje pojedynczego genu z dużymi efektami mogą czasami wywoływać cechy tego zespołu12.
Pojawienie się sekwencjonowania nowej generacji dało bezprecedensową szansę na identyfikację rzadkich wariantów z efektami umiarkowanymi do dużych.13 Jednym z zastosowań tej techniki jest identyfikacja rzadkich mutacji, które odpowiadają za skrajne fenotypy w populacjach odbiegających. W takich populacjach dramatycznie wzrasta możliwość identyfikacji mutacji założycielskich, które oddzielają się od ekstremalnych fenotypów. 14-19 Wykorzystaliśmy analizę sprzężeń i sekwencjonowanie całego egzomu do zbadania trzech dużych rodzin, z których każda miała powtarzający się rodzinny wzór centralnego (lub brzusznego). ) otyłość związana z wczesną chorobą wieńcową, ciężkim nadciśnieniem i cukrzycą typu 2.
Metody
Przestudiuj badanie
Badanie przeprowadzono zgodnie z postanowieniami Deklaracji Helsińskiej. 20 Protokół badania został zatwierdzony przez instytutową Izbę Kontroli Uniwersytetu Nauk Medycznych Shiraz i komitet etyczny Uniwersytetu Yale
[podobne: dentysta żoliborz, admico, dentysta kościerzyna ]

Tags: , ,

No Responses to “Forma zespołu metabolicznego związanego z mutacjami w DYRK1B”

  1. Flint Says:

    Udar mozgu, czyli wylew nie jest diagnozowany w Polsce

  2. Speedwell Says:

    [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Ceny siłowni zewnętrznych[...]

  3. Józef Says:

    Moja babcia miała raka płuca

Powiązane tematy z artykułem: admico dentysta kościerzyna dentysta żoliborz