Dentysta Krakow
Uslugi dentystyczne w krakowie – stomatolog

Forma zespołu metabolicznego związanego z mutacjami w DYRK1B AD 9

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

To odkrycie zostało potwierdzone przez zwiększoną ekspresję informacyjnego RNA i białka glukozo-6-fosfatazy w komórkach eksprymujących wariant R102C, w porównaniu z komórkami wyrażającymi niezmutowane białko i komórkami transfekowanymi samym wektorem (Figura 4B i 4C, i Fig. S8 w Dodatek dodatkowy). Analiza dalej wykazała, że indukowana przez DYRK1B indukcja glukozo-6-fosfatazy jest zależna od dawki (Figura 4D i Fig. S8 w Uzupełniającym Dodatku), która potwierdza efekt wzmocnienia funkcji wariantu R102C. Ta funkcja DYRK1B jest niezależna od jego aktywności kinazowej, ponieważ mutant DYRK1B Y271 / 273F z uszkodzoną kinazą i niezmutowane białko wykazywały podobny wpływ na ekspresję glukozo-6-fosfatazy (Figura 4C i Fig. S8 w Dodatku Uzupełniającym). Związek między drugim allelem DYRK1B a otyłością centralną i cukrzycą
Przebadaliśmy 300 chorobliwie otyłych białych pacjentów z chorobą wieńcową i mnogimi fenotypami metabolicznymi dla allelu DYRK1B R102C. Doprowadziło to do identyfikacji nowego allelu DYRK1B (H90P) u pięciu niespokrewnionych pacjentów. Następnie oceniliśmy próbki DNA uzyskane od członków rodziny jednego z nosicieli mutacji, które wykazały spójny wzorzec kosegregacji nowego allelu z cechami zespołu metabolicznego w autosomalnym modelu dominującym. Badania in vitro wykazały, że obecność DYRK1B H90P zwiększała ekspresję glukozo-6-fosfatazy. (Patrz rozdział Metody i rys. S8C i S9 w dodatkowym dodatku).
Dyskusja
Nasze badanie ustala związek pomiędzy mutacjami w DYRK1B i zespołem otyłości centralnej, wczesną chorobą wieńcową, nadciśnieniem i cukrzycą typu 2. Nasze dowody obejmują odkrycie identycznej niekonserwatywnej mutacji na wspólnym haplotypie w trzech osobnych rodzinach z tym zespołem, identyfikację drugiej niekonserwatywnej mutacji w etnicznie odrębnej populacji o podobnym fenotypie i danych biochemicznych wskazujących, że mutacje zmieniają dwa ważne funkcje kodowanego białka. Wyniki te pokazują, że rzadkie allele mogą leżeć u podstaw związku z grupą metabolicznych czynników ryzyka choroby wieńcowej, znanej jako zespół metaboliczny.
Lokus DYRK1B w dniu 19q13 został powiązany z cukrzycą typu 24, 43 i cechami związanymi z zespołem metabolicznym44 w badaniach asocjacyjnych dla genomu. Rodzi to pytanie, czy powszechne warianty genetyczne w DYRK1B są również związane z tymi cechami w populacji ogólnej. Większość, jeśli nie wszyscy, nosiciele mutacji DYRK1B R102C i H90P byli otyli, mieli nadciśnienie i cukrzycę i spełniali kryteria zespołu metabolicznego
[patrz też: zniżki dla krwiodawców, tortissima, laryngolog po angielsku ]

Tags: , ,

No Responses to “Forma zespołu metabolicznego związanego z mutacjami w DYRK1B AD 9”

  1. Natalia Says:

    nadciśnienie i cholestrol mozna opanować za pomocą taxivitalu

  2. Sofa King Says:

    [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: leczniczy pedicure[...]

  3. Jester Says:

    chyba przejdę się do trzeciego lekarza i zobaczymy co powie na ten temat

Powiązane tematy z artykułem: laryngolog po angielsku tortissima zniżki dla krwiodawców