Dentysta Krakow
Uslugi dentystyczne w krakowie – stomatolog

Forma zespołu metabolicznego związanego z mutacjami w DYRK1B AD 3

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Ponadto zebraliśmy 2000 próbek DNA z kontrolek dobranych pod względem etnicznym. Przeprowadziliśmy analizę wiązań genomewidów za pomocą HumanOmni1-Quad BeadChips (Illumina), zawierającej ponad 1,1 miliona markerów pojedynczego nukleotydu-polimorfizmu (SNP). Po zidentyfikowaniu powiązania z segmentem chromosomu 19q13, w wybranych interwałach wprowadzono dodatkowe markery, aby wygenerować gęstą mapę połączonego przedziału. Przeprowadziliśmy analizę powiązania za pomocą oprogramowania Genehunter 2.1. Oceniliśmy częstości alleli na podstawie średnich częstotliwości z grupy 10 dopasowanych pod względem etnicznym kontroli.
Ukierunkowane przechwytywanie sekwencji i sekwencjonowanie
Pacjentów wskaźnikowych z dwóch największych rodzin badano pod kątem mutacji za pomocą sekwencjonowania całego egzomu. Genomowy DNA został wychwycony na egzo- zjach przy użyciu Sequence Capture Human Exome 2.1M Array (Roche NimbleGen). Przechwycone biblioteki sekwencjonowano w analizatorze genów Illumina, po czym przeprowadzono analizę obrazu i wywołanie bazy. Uzyskane dane sekwencji przetworzono przy użyciu oprogramowania MAQ22. Oprogramowanie SAMtools zostało użyte do wykrywania wariantów pojedynczych nukleotydów. Surowy wynik został dalej przefiltrowany, jak opisano wcześniej, w celu usunięcia typowych wariantów zgłoszonych w genomach odniesienia. 23 Filtry zastosowano również wobec opublikowanych baz danych. Warianty zostały opatrzone adnotacjami na podstawie wpływu na białko, nowości, zachowania i ekspresji tkanki za pomocą zautomatyzowanego potoku do opisu genomu. 19
Nowy wariant zidentyfikowano w DYRK1B, genie kodującym podwójnie specyficzność kinazę 1B regulowaną fosforylacją tyrozyny. W tym wariancie cysteina zastępuje argininę w pozycji 102 w DYRK1B (ryc. S2 w dodatku uzupełniającym).
Analiza funkcjonalna DYRK1B R102C
Zbadaliśmy wpływ ekspresji niezmutowanego DYRK1B i nowatorskiego wariantu DYRK1B R102C, a także wpływu knockdownu DYRK1B przy użyciu krótkiego RNA o strukturze spinki do włosów (shRNA), na różnicowanie adipogenne w stałych liniach komórek preadipocytów 3T3-L1. Zbadaliśmy również wpływ wariantów DYRK1B na ekspresję glukozo-6-fosfatazy w komórkach HepG2. Szczegóły analiz funkcjonalnych znajdują się w sekcji Metody w dodatkowym dodatku.
Analiza statystyczna
Wszystkie eksperymenty in vitro przeprowadziliśmy w grupach po cztery osoby. Dane wyrażono jako średnie i standardowe błędy. Wykorzystaliśmy test U Manna-Whitneya do przeprowadzania porównań między grupami (dwustronny). W przypadku wielokrotnych porównań wykonaliśmy test Tukeya w połączeniu z analizą wariancji za pomocą oprogramowania GraphPad Prism. Zastosowaliśmy analizę wariancji, aby porównać cechy metaboliczne z dostosowaniem i bez korekty dla wieku i płci jako współzmiennymi
[hasła pokrewne: dentysta kościerzyna, badanie anty tpo cena, balsam szostakowskiego do picia ]

Tags: , ,

No Responses to “Forma zespołu metabolicznego związanego z mutacjami w DYRK1B AD 3”

 1. Day Hawk Says:

  W moim domu rodzinnym był taki zwyczaj

 2. Krystian Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: sklep ekologiczny[...]

 3. Jakub Says:

  Testy kliniczne kazdy wie jak sa prowadzone

 4. Oskar Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do badanie laryngologiczne[...]

 5. Tough Nut Says:

  coś czuje ze bez lekarza i tak się nie obejdzie

 6. Bugger Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: prywatny ośrodek leczenia uzależnień[...]

 7. Marcel Says:

  U mnie marchewka jest zawsze obok buraka, selera czy jabłka.

Powiązane tematy z artykułem: badanie anty tpo cena balsam szostakowskiego do picia dentysta kościerzyna