Dentysta Krakow
Uslugi dentystyczne w krakowie – stomatolog

Forma zespołu metabolicznego związanego z mutacjami w DYRK1B AD 2

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2018

Przyjęcie badania do protokołu było monitorowane przez władze uniwersytetu Shiraz University of Medical Sciences. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich uczestników badania. Uczestnicy badania
Rysunek 1. Ryc. 1. Rodowody trzech rodzin z autosomalnym dominującym dziedziczeniem choroby wieńcowej o wczesnym początku i cechami zespołu metabolicznego. Członkowie rodziny, dla których dostępne były dane kliniczne i laboratoryjne dla tego badania, są oznaczani liczbami w każdym pokoleniu. Okręgi wskazują żeńskie rodziny i kwadraty męskich członków rodziny; ukośniki wskazują, że członek rodziny zmarł. Członkowie rodziny z wczesną chorobą wieńcową są wskazani przez stałe symbole, a osoby bez choroby wieńcowej są oznaczone symbolami otwartymi. Wszyscy członkowie rodziny z chorobą wieńcową również mieli kliniczne cechy zespołu metabolicznego (tabele S1 i S2 w dodatkowym dodatku). Pacjentów wskaźnikowych (pacjent IV-8 w rodzinie i pacjent III-3 w rodzinie 2) zaznaczono strzałkami. Dwaj członkowie rodziny z klinicznymi cechami zespołu metabolicznego, ale o nieznanym statusie w odniesieniu do choroby wieńcowej są wskazani przez półstałe symbole.
Zidentyfikowaliśmy trzy rodziny (z członkami jednej rodziny, o których nie wiadomo, że są blisko spokrewnione z członkami innej rodziny) ze społeczności w południowo-zachodnim Iranie, na podstawie ich nietypowej konstelacji otyłości centralnej dla młodocianych (ryc. S1 w dodatkowym dodatku, dostępne z pełnym tekstem tego artykułu) związanym z wczesną chorobą wieńcową, ciężkim nadciśnieniem, cukrzycą typu 2 i nieznacznie podwyższonym poziomem triglicerydów w surowicy na czczo (Figura 1). Rodziny te zostały uznane za skrajne z powodu niskiego rozpowszechnienia wczesnej choroby wieńcowej i otyłości w lokalnej społeczności.
Każda rodzina wyróżniała się tym, że ma wielu chorych członków z tym samym zespołem (tabela S1 w dodatkowym dodatku) i innymi członkami rodziny, którzy nie mieli tych cech (tabela S2 w dodatkowym dodatku). W każdej rodzinie dotknięci członkowie mogli prześledzić pochodzenie od wspólnego przodka. Rodzinne grupowanie i wzór dziedziczenia tych cech klinicznych były zgodne z wpływem wysoce penetrantowej autosomalnej dominującej cechy i sugerowały, że dotknięci członkowie rodziny mogą mieć wspólną mutację założycielską.
Oceniliśmy indywidualnie członków rodziny i uzyskaliśmy szczegółowe dane kliniczne i laboratoryjne, w tym dane antropometryczne i neurohormonalne, dla wszystkich dostępnych żywych członków trzech rodzin, które były w wieku powyżej 30 lat (szczegółowe informacje zawiera Dodatek Uzupełniający). Uzyskaliśmy próbki krwi, a genomowy DNA przygotowano za pomocą ekstrakcji fenolowo-chloroformowej.
Genotypowanie i analiza powiązania
Próbki DNA od 21 żyjących członków rodziny z trzech badanych rodzin były dostępne do badań genetycznych, w tym od 14 członków rodziny z rozpoznaną angiograficznie chorobą wieńcową o wczesnym początku, 5 nieobjętymi zaburzeniami członkami rodziny i 2 członkami rodziny z otyłością centralną, nadciśnieniem i cukrzycą ale o nieznanym statusie w odniesieniu do choroby wieńcowej
[przypisy: test nietolerancji pokarmowej, leczenie kanałowe cena wrocław, angiografia oka cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: angiografia oka cena leczenie kanałowe cena wrocław test nietolerancji pokarmowej