Dentysta Krakow
Uslugi dentystyczne w krakowie – stomatolog

drgajacy stroik

Posted in Uncategorized  by admin
July 23rd, 2018

Większość jednak przypadków z przedłużeniem przewodnictwa kostnego w przebiegu schorzeń ucha środkowego traci to przedłużone przewodnictwo podczas badania w camer silenia, Aby móc w zwykłych warunkach zbadać przewodnictwo kostne chorego możliwie dokładnie i uwolnić się od poprzednio podanych . przeszkód, spowodowanych ekranowaniem (screening effect) ucha chorego, zaproponowano określanie tzw. Bezwzględnego przewodnictwa kostnego, które bada się w sposób następujący: po zamknięciu przewodu zewnętrznego stawia się na wyrostku sutkowym chorego drgający stroik, który pozostaje tam aż do ustania percepcji tonu, wtedy przenosi się go na wyrostek sutkowy osoby o prawidłowym słuchu z zamkniętym również przewodem słuchowym zewnętrznym i mierzy się czas aż do ustania wrażenia dźwiękowego. W ten sposób skrócenie czasu słyszenia chorego można przypisać wyłącznie głuchocie ucha wewnętrznego. [patrz też: implanty zielona góra, dentysta bielsko, anatomia palpacyjna ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: anatomia palpacyjna dentysta bielsko implanty zielona góra