Dentysta Krakow
Uslugi dentystyczne w krakowie – stomatolog

Czynniki ryzyka dla oskrzelików u dzieci z mukowiscydozą AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2018

W początkowej fazie oceny w wieku 3 miesięcy 28 z 120 dzieci (23,3%) miało wykrywalną aktywność elastazy neutrofilowej w płynie BAL, a 36 z 123 (29,3%) miało rozstrzeń oskrzeli na skanie CT klatki piersiowej. Dane demograficzne i kliniczne stratyfikowane według stanu w odniesieniu do aktywności elastazy neutrofilowej i rozstrzeni oskrzeli w początkowej ocenie przedstawiono w Tabeli 2. Aktywność elastazy neutrofilowej w płynie BAL była związana z obecnością objawów oddechowych w czasie BAL (P = 0,007) niewydolność trzustki (p = 0,006) i zakażenie płuc (p = 0,02). Rozstrzenie oskrzeli na wstępnym skanie CT wiązało się z objawami układu oddechowego (P = 0,01), niedrożnością stolca podczas prezentacji (P = 0,002), a także z infekcją płuc (P = 0,03) lub zakażeniem P. aeruginosa (P = 0,02) (Tabela 2) ). Czynniki ryzyka zapalenia oskrzeli
Tabela 3. Tabela 3. Wzdłużne analizy czynników ryzyka dla oskrzeli od 3 miesiąca do 3 lat. Czynniki ryzyka związane z rozwojem rozstrzeni oskrzeli od 3 miesięcy do 3 lat przedstawiono w Tabeli 3. Czynnikami ryzyka wystąpienia rozstrzeni oskrzeli w analizie wieloczynnikowej były niedrożność jelita cienkiego przy prezentacji (iloraz szans, 3,17, przedział ufności 95% [CI], 1,51 do 6,66; P = 0,002), objawy oddechowe w czasie CT i BAL (iloraz szans, 2,27; 95% CI, 1,24 do 4,14; P = 0,008), aktywność elastazy neutrofilowej w płynie BAL (iloraz szans, 3,02; 95% CI 1,70 do 5,35, P <0,001), a pułapkowanie gazem na CT wydechowym (iloraz szans, 2,05, 95% CI, 1,17 do 3,59, P = 0,01). Nie stwierdzono znaczących interakcji pomiędzy jednym z czynników ryzyka a wiekiem, w którym przeprowadzono BAL. Analiza wrażliwości, przy założeniu, że po wykryciu rozstrzenia oskrzeli wszystkie kolejne skany będą dodatnie, będą miały podobne wyniki (tabela S2 w dodatkowym dodatku), z obecnością aktywności elastazy neutrofilowej w płynie BAL i początkową prezentacją z niedrożnością krioni jako znaczącą predykatory w analizach wielowymiarowych.
Czynniki ryzyka dla przetrwałej rozstrzeni oskrzeli
Tabela 4. Tabela 4. Czynniki ryzyka po 3 miesiącach utrzymującej się rozstrzeni oskrzeli w wieku 12 miesięcy i 3 roku życia. Uporczywe rozstrzenie oskrzeli obserwowano u 15 z 104 dzieci (14,4%) w wieku 12 miesięcy oraz u 25 z 78 dzieci (32,1%) w wieku 3 lat. Czynniki ryzyka uporczywej rozstrzeni oskrzeli w tych grupach wiekowych przedstawiono w Tabeli 4. Aktywność elastazy neutrofilowej w płynie BAL w wieku 3 miesięcy była głównym czynnikiem prognostycznym uporczywej rozstrzeni oskrzeli w obu 12-miesięcznym wieku (iloraz szans, 7,20; 95% CI, 2,14 do 24,28; P <0,001) i 3 lata (iloraz szans, 4,21; 95% CI, 1,45 do 12,21; P = 0,008).
Dyskusja
Rozstrzenie oskrzelowe rozwija się wcześnie u niemowląt z mukowiscydozą
[hasła pokrewne: badanie anty tpo cena, dentysta żoliborz, okulary do pracy przy komputerze ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: badanie anty tpo cena dentysta żoliborz okulary do pracy przy komputerze