Dentysta Krakow
Uslugi dentystyczne w krakowie – stomatolog

Czynniki ryzyka dla oskrzelików u dzieci z mukowiscydozą AD 3

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Szczegóły dotyczące skanerów i ustawień zostały opublikowane wcześniej.3,15 Obrazy CT były oceniane, jak wcześniej podano, bez wiedzy o stanie klinicznym dziecka lub o wynikach poprzednich skanów lub testów w celu wykrycia infekcji lub stanu zapalnego.3-5 Każde skanowanie było brane pod uwagę w sześciu strefach (górnej, środkowej i dolnej) lewego i prawego płuca), a każdą strefę oceniano pod kątem obecności lub nieobecności i stopnia rozstrzeni oskrzeli (w skanerze wdechowym) i pułapkowania gazów (w skanach wydechowych). Rozstrzenie oskrzelowe zdefiniowano jako stosunek oskrzela do tętnicy powyżej 1,0 lub obecność niezwężającego się oskrzela w płaszczyźnie poprzecznej.3,5 Aby uniknąć nadinterpretacji choroby zdefiniowanej radiologicznie, zwłaszcza z ograniczonych skrawków we wczesnym okresie życia, określiliśmy uporczywa rozstrzeń oskrzelowa jako rozstrzeń oskrzeli występująca w dwóch kolejnych badaniach, niezależnie oceniona. Ocenę tę przeprowadzono w wieku 12 miesięcy i 3 lat.
BAL wykonano po CT, z rurką tchawicy zastąpioną przez maskę krtaniową w celu przejścia przez bronchoskop. Prawy środkowy płat został spłukany trzema równymi porcjami ogrzanej normalnej soli fizjologicznej (1 ml na kilogram masy ciała), z jedną dodatkową porcją spłukaną do lingua lub najbardziej dotkniętego płata zidentyfikowanego na CT.
Zapalenie płuc i infekcja
Pierwsza porcja z każdego płata została przetworzona w celu wykrycia bakterii, wirusów lub grzybów.4 Zakażenie płuc zostało określone zgodnie z wcześniejszym opisem, 16 z infekcją zdefiniowaną jako liczba kolonii dla określonego organizmu (z wyłączeniem mieszanej flory jamy ustnej) 105 tworzących kolonie jednostki na mililitr lub więcej. W przypadku P. aeruginosa kryterium infekcji było jednak stwierdzenie obecności organizmu w dowolnej gęstości w kulturach BAL. Drugą i trzecią porcję pobraną z prawego środkowego płata połączono i użyto do analizy stanu zapalnego, jak opisano uprzednio4. Przeprowadzono całkowitą i różnicową liczbę komórek i określono wolną aktywność elastazy neutrofilowej; dolna granica wykrywalności aktywności elastazy neutrofilowej wynosiła 200 ng na mililitr.4
Analiza statystyczna
Przeprowadzono regresję logistyczną w celu określenia powiązań między przekrojami między zmiennymi zapalnymi i infekcyjnymi ocenianymi za pomocą BAL i obecnością rozstrzeni oskrzeli w wieku 3 miesięcy. Wykonano analizy podłużne w celu określenia związku między zmiennymi zapalnymi i zmiennymi zakażeniami oraz obecnością lub brakiem rozstrzenia oskrzeli od 3 miesiąca do 3 lat. Uogólnione równania szacujące wykorzystano do czterech powtarzanych pomiarów dla każdego dziecka. Założyliśmy rodzinę dwumianową, łącze logitowe i autoregresyjną strukturę korelacji pierwszego rzędu
[przypisy: aparat słuchowy refundacja, mądeltrans, balsam szostakowskiego do picia ]

Tags: , ,

No Responses to “Czynniki ryzyka dla oskrzelików u dzieci z mukowiscydozą AD 3”

 1. Konrad Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: psychoterapia Mokotów[...]

 2. Maria Says:

  Badaja badaja i nic

 3. Aleksandra Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: zaćma[...]

 4. Lilianna Says:

  Badaja badaja i nic

 5. Osprey Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: klinika włosa[...]

 6. Matylda Says:

  Od jakiegoś czasu zauważyłam że się lepiej czuję

Powiązane tematy z artykułem: aparat słuchowy refundacja balsam szostakowskiego do picia mądeltrans