Dentysta Krakow
Uslugi dentystyczne w krakowie – stomatolog

Badanie przewodnictwa kostnego

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

Ponieważ rozpiętość pola słyszalności wyrażona w decybelach jest różna dla różnych częstości strata pewnej liczby decybeli przedstawia inną wartość w zakresie każdej częstości. Faktu tego nie można pomijać w dokładnym ilościowym badaniu słuchu. Strata słuchu wynosi zero, jeżeli badany słyszy stroik Struyckena w ciągu liczby sekund, wypisanych na oprawce stroika; straty słuchu będą większe, w miarę jak czasy słyszenia stroika będą krótsze, strata wyniosłaby 100%, gdyby badany nie słyszał tonu o maksymalnym natężeniu graniczącym z granicą bólową dla ucha zdrowego i gdyby stroik mógł dać ton tej siły. Stroikami Struyckena można zmierzyć tylko mniejsze stopnie niedosłuchu – około 45% utraty słuchu. Badanie przewodnictwa kostnego i stosunku przewodnictwa kostnego do powietrznego zarówno obie przedaudiometrycznej jak i obecnie, uchodzi za zasadnicze dla umiejscowienia procesu chorobowego w uchu. Zgodnie podnosi się wartość diagnostyczną prób zaproponowanych dla badania tego jakkolwiek poglądy na mechanizm przewodnictwa kostnego, zwłaszcza w przypadkach chorobowych dalekie są od uzgodnienia. [patrz też: lekarz rodzinny poznań, budowa i funkcjonowanie komórki, ośrodek leczenia uzależnień nfz ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: budowa i funkcjonowanie komórki lekarz rodzinny poznań ośrodek leczenia uzależnień nfz